Artiklid, uudised ja muud huvitavat

Modome Learning ei ole pelgalt veebikoolituste platvorm vaid selle nime taga on palju muud huvitavat. Olgu selleks siis põnevad üritused, vestlusringid või turunduse ja toomise valdkonna artiklid ja teated.

Parandada või Parendada

Kvaliteedijuhtimise protsessis tuleb ette olukordi, kus on vaja otsustada, kas tõrke kõrvaldamisel me parandame või parendame väärtusahela toimimist. Näen siinkohal tihti, et need terminid on paljuski segadust tekitavad ja vajavad täpsemat lahti selgitamist. Mis põhjustel me siis mõnikord valime parandamise ja teistel juhtudel parendamise tee? Proovin järgnevalt edasi anda omapoolse selgituse nende kahe väljendi sarnasuses ja erisuses. Loe edasi..

Teadmised või Oskused

Kumb on tähtsam, teadmised või oskused? Kas parem on teada või osata? Mitmel juhul on nende sõnade vahel võrdusmärk kuid mitte alati. On ka olukordi, kus üks võib tähendada teist. Kui me loeme oskuse kui primaarvõime ja teadmise kui sekundaarvõime, siis hakkame aru saama millises järjestuses need sõnad reastuvad. Teadmine millestki võib olla õpitu, nähtu, kuuldu või muu väline sisend, mis kirjeldab teate alust.  Loe edasi..