Õppemetoodika

Digitaalse koolituse eelised

Sama koolituskvaliteet nagu tavakoolitustel kuid just siis kui sulle sobib ja kus sulle kõige mugavam on. Otse sinu arvutisse, mobiili või tahvlisse.
Modome Learning moodulõppe koolitused järgivad 70-20-10 koolitusmetoodikat ning on jagatud kergesti omandatavasse peatüki (moodul) süsteemi. Nii saab ainet omandada osade kaupa ja kinnistada õpitut praktiliselt oma valdkonnas.

Efektiivne teadmiste omandamine

Tavapärane teadmiste omandamine paneb suurt rõhku puhtale sisendinfole ja eesmärk on sisestada võimalikult palju laiahaardelist teadmist, enne kui neid praktiliselt rakendama hakatakse. Koolisüsteemis on selline lähenemine osati ka õigustatud, sest paljusid algteadmisi pole võimalik praktikaga kinnitada. Kahjuks on selline õppimisviis suurte kadudega ning kogumahust kinnistub ainult väike osa. Seega me õpime samu asju aina uuesti ja uuesti. Ilma praktilise siduvuseta unustab keskmine inimene 50% talle räägitust juba esimese tunniga.

70-20-10 metoodika järgi õpib inimene täpsete peatükkide kaupa, ning praktiseerib ja kinnistab seda infot oma töövaldkonnas, hobitegevuses või muus sobivas keskkonnas. Teadmisi omistatakse omas taktis ja inimene saab kindel olla, et läbides koolitust moodulite kaupa ei teki survet kõike korraga meelde jätta.

Tööaeg kui ressurss

Tänapäeva kiires ja dünaamilises ärimaailmas ei saa me endale lubada pikki ja venivaid koolituspäevi või väsitavaid seminarireise. Täiendkoolitused peavad toimuma siis kui neid on otseselt vaja, seal kus on probleem ning nendele kes seda peavad lahendama. Koolitused peavad olema relevantsed ning kulusäästlikud.

Tööandja, kes suunab oma töötajaid täiendkoolitustele, peab arvestama, et sellega seostuvad mitmed kulud. Otsesed, nagu lähetuskulu, asendustöötaja, ruumide ja koolitaja tellimine jm. Lisaks kaudsed kulud, nagu töötaja kohanemine uute teadmistega, koolituse õigeaegne toimumine, koolituse relevantsus probleemile jm.

1996 arendasid Lambarda ja Eichinger välja õppemetoodika, mille eesmärk oli õppida just niipalju, et praktika suudaks teadmised koheselt rakendusse suunata. Töötaja, kes osaleb moodulkoolitusel, ei pea pikaajaliselt töölt eemal viibima ning õppimine ei ole kurnav. Siduvus oma ala töövaldkonnaga annab töötajale võimaluse väikeste osadega kiiresti palju teadmisi omandada.

Õppimine kui ressurss

Moodulõppe suurim jõud peitub võimaluses väikese ainesosa sidumine nii kogemuste vahendamises kui ka suures praktilises kinnistumises. Seega on moodulõpe enim õigustatud, kui õpitu lahendab relevantseid kitsaskohti õppija valdkonnas, töökohas, hobitegevuses või eraelus. Kuna moodulõpe on palju kuluefektiivsem tavaõppest, on tööandjal hea võimalus sellist metoodikat ära kasutada ning võimaldada töötajal igakülgselt vastavad praktikat ka läbi viia.

Kindlasti tuleb kasuks kui töötaja tööülesanded sisaldavad ka koolitusel läbikäidavaid tööriistu, praktikaid ja tehnikaid, ning õppe käigus, tekib töötajal võimalus ka oma tööülesandeid muuta ja suunata relevantsemaks õpitu suunal. Modome Learning moodulkoolitused järgivad oma struktuuris praktikaga läbipõimuvat metoodikat.